Říčanští skauti staví novou klubovnu!

for English please navigate to this page

Skautské středisko Lípa Říčany je se svými 324 aktivními členy největším skautským střediskem ve Středočeském kraji a 15. největším v celém Česku! Členská základna navíc strmě roste - například počet členů ve věku od 6 do 15 let se za posledních deset let více než ztrojnásobil!

v roce 6-15 let celkem
2008 60 129
2014 123 201
2020 212 340

Na druhou stranu naše skautská klubovna u Marvánku je již od roku 1968, kdy jsme ji vlastními silami postavili, stále stejná. Stísněné prostory stávající klubovny již neustojí současný rekordní zájem o skauting, což nás nutí některé zájemce dokonce odmítat!

Fotografie staré skautské klubovny v Říčanech (před požárem v září 2020)

Aktualizace: Naše historická klubovna 2. září 2020 vyhořela 😢 - jen pár dní před začátkem oddílového roku. Tato událost nás zasáhla u srdcí a zároveň ještě více zkomplikovala naši činnost i plány, neboť nová klubovna bude dokončena nejdříve o rok později a měla sloužit k navýšení kapacity - nikoli k nahrazení stávající klubovny. V co nejkratším termínu se pokusíme starou klubovnu opravit, ale vzhledem k dobrému stavu stavby nové klubovny je právě ta nyní naší hlavní nadějí na brzký návrat do vlastních prostor.

Fotografie zásahu hasičů na požáru historické skautské klubovny v Říčanech dne 2. září 2020

Proto chceme postavit novou skautskou klubovnu v Řícanech!

Vizualizace nové skautské klubovny v Říčanech

Nová klubovna by problém nedostatečné kapacity vyřešila. Dětem nabídne příjemné a bezpečné místo pro smysluplné trávení volného času s vrstevníky.

  • Novou klubovnu budou moci jako zázemí pro aktivní pobyt dětí v přírodě v dopoledních hodinách využívat i další dětské výchovné a vzdělávací organizace či školy.
  • K venkovnímu vybavení bude patřit i tzv. cyklo point, který bude k dispozici všem projíždějícím cyklistům.
  • Oproti současné klubovně bude ta nová disponovat i malou kuchyňkou a WC s tekoucí vodou.
Vizualizace nové skautské klubovny v Říčanech
Vizualizace nové skautské klubovny v Říčanech
Vizualizace nové skautské klubovny v Říčanech
Vizualizace nové skautské klubovny v Říčanech

Kde už jsme?

Máme hotovo!

Po několikaletém usílí a dramatických událostech roku 2020 jsme otevřeli ne jednu, ale rovnou dvě nové skautské klubovny v Říčanech!

Srdečně děkujeme všem sponzorům a brigádníkům! Naše veřejná sbírka se stala jednou z nejúspěšnějších svého druhu v celém Česku a práce desítek dobrovolníků na brigádách v řádech stovek hodin srazila cenu stavby v řádu stovek tisíc korun!

Máme být na co hrdí, nové klubovny jsou krásné! No, posuďte sami:

Fotografie nové skautské klubovny v Říčanech
Fotografie staré klubovny v Říčanech kompletně rekonstruované po požáru

tento projekt byl realizován s finančním přispěním města Říčany

tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje


 neděle 25. srpna 2019 13:40:27      vojtech-vit