Říčanští skauti staví novou klubovnu!

for English please navigate to this page

Skautské středisko Lípa Říčany je se svými 324 aktivními členy největším skautským střediskem ve Středočeském kraji a 15. největším v celém Česku! Členská základna navíc strmě roste - například počet členů ve věku od 6 do 15 let se za posledních deset let více než ztrojnásobil!

v roce 6-15 let celkem
2008 60 129
2014 123 201
2020 212 340

Na druhou stranu naše skautská klubovna u Marvánku je již od roku 1968, kdy jsme ji vlastními silami postavili, stále stejná. Stísněné prostory stávající klubovny již neustojí současný rekordní zájem o skauting, což nás nutí některé zájemce dokonce odmítat!

Fotografie staré skautské klubovny v Říčanech (před požárem v září 2020)

Aktualizace: Naše historická klubovna 2. září 2020 vyhořela 😢 - jen pár dní před začátkem oddílového roku. Tato událost nás zasáhla u srdcí a zároveň ještě více zkomplikovala naši činnost i plány, neboť nová klubovna bude dokončena nejdříve o rok později a měla sloužit k navýšení kapacity - nikoli k nahrazení stávající klubovny. V co nejkratším termínu se pokusíme starou klubovnu opravit, ale vzhledem k dobrému stavu stavby nové klubovny je právě ta nyní naší hlavní nadějí na brzký návrat do vlastních prostor.

Fotografie zásahu hasičů na požáru historické skautské klubovny v Říčanech dne 2. září 2020

Proto chceme postavit novou skautskou klubovnu v Řícanech!

Vizualizace nové skautské klubovny v Říčanech

Nová klubovna by problém nedostatečné kapacity vyřešila. Dětem nabídne příjemné a bezpečné místo pro smysluplné trávení volného času s vrstevníky.

  • Novou klubovnu budou moci jako zázemí pro aktivní pobyt dětí v přírodě v dopoledních hodinách využívat i další dětské výchovné a vzdělávací organizace či školy.
  • K venkovnímu vybavení bude patřit i tzv. cyklo point, který bude k dispozici všem projíždějícím cyklistům.
  • Oproti současné klubovně bude ta nová disponovat i malou kuchyňkou a WC s tekoucí vodou.
Vizualizace nové skautské klubovny v Říčanech
Vizualizace nové skautské klubovny v Říčanech
Vizualizace nové skautské klubovny v Říčanech
Vizualizace nové skautské klubovny v Říčanech

Kde už jsme?

Stavíme ♥ již od března 2020! A usilujeme o dokončení stavby před začátkem oddílového roku 2021/2022, abychom se měli opět kde scházet.

Od září 2019 jsme na projekt již získali či předjednali přes 7 400 000 Kč, tedy celou částku hlavního rozpočtu projektu! Mnohokrát děkujeme všem sponzorům a brigádníkům! Naše veřejná sbírka je nejúspěšnější svého druhu v celém Česku a práce desítek dobrovolníků na brigádách v řádech stovek hodin srazila cenu stavby v řádu stovek tisíc korun!

Vybrané prostředky nad rámec rozpočtu stavby použijeme např. na opravu vyhořelé staré klubovny a na výbavu obou kluboven.

Fotografie stavby nové skautské klubovny v Říčanech ze dne 26. února 2021
Fotografie stavby nové skautské klubovny v Říčanech ze dne 23. prosince 2020
Časosběrné video ze stavby nové skautské klubovny v Říčanech (7.4. - 16.12.2020)

Nová skautská klubovna v Říčanech roste přímo před očima! Projekt, který byl ještě před rokem jen na papíře a na mnoho lidí působil možná i přehnaně optimisticky, je nyní na dobré cestě k dokončení již v příštím roce! Tato stavba je o to důležitější a naléhavější, že kvůli letošnímu destruktivnímu požáru naší staré klubovny představuje naši jedinou naději na brzké obnovení normálního provozu - ideálně s počátkem příštího oddílového roku. Podívejte se na unikátní časosběrné záběry ze stavby v období 7.4. - 16.12.2020. Až bude klubovna hotová, doplníme i zbytek! :-) Mnohokrát děkujeme všem sponzorům, brigádníkům a dalším podporovatelům, kteří nám pomohli a i nadále se stavbou pomáhají! Bez vás by toto video bylo pouhým snem! ♥ Projekt však stále není hotový a i vy mu můžete pomoci ke zdárnému konci - finančně, materiálně či třeba účastí na brigádě. Dočtěte se víc na http://www.novaklubovna.cz

Zveřejnil(a) Lípa Říčany - skautské středisko dne Pátek 18. prosince 2020

Pomůžete nám?

Na stavbě a jejím financování se významnou měrou podílí členové střediska. To ale samozřejmě nestačí. Potřebujeme finanční či materiální podporu vás - rodičů, bývalých členů, příznivců skautingu.
Bez vaší podpory se projekt neobejde!

Potřebné prostředky chceme získat primárně z těchto zdrojů:

veřejná sbírka transparentní účet 1 845 000 Kč
Darujme.cz 150 000 Kč
běžný účet střediska 50 000 Kč
celkem 2 045 000 Kč
dotace Město Říčany 2 000 000 Kč
půjčka z Fondu nemovitostí Junáka (Nadace moudré pomoci) 1 000 000 Kč
Nadace PPF 1 000 000 Kč
dotace Středočeský kraj 2020 300 000 Kč
vlastní zdroje 260 000 Kč
slevy na materiálech a službách od firem 250 000 Kč
dar Fondu nemovitostí Junáka 200 000 Kč
vyzdění 1. patra namísto dřevostavby (plánujeme však dřevěný obklad!) 120 000 Kč
dobrovolné brigády na stavbě (hrubý odhad) 100 000 Kč
dar Skautské nadace Jaroslava Foglara (Darujme.cz) 75 000 Kč
materiální dar od dobročinného obchůdku Koloběh 50 000 Kč
Celkem 7 400 000 Kč

V případě výběru vyšší částky použijeme tyto prostředky např. na opravu vyhořelé staré klubovny a na výbavu obou kluboven.

tento projekt je realizován s finančním přispěním města Říčany

tento projekt je realizován s finančním přispěním Středočeského kraje

Pomozte nám také!

1. Finančním darem

Přispějte na transparentní účet 2001617132/2010

QR Platba
QR kód pro platbu

2. Službou či materiálem se slevou či zdarma

Stavba a vybavení klubovny si žádá celou řadu specializovaných služeb, výrobků, produktů a materiálů.

Pokud nějaké takové nabízíte nebo vlastníte a jste ochotni je nabídnout za výhodných podmínek, ozvěte se nám prosím!

3. Zapojte se osobně

Přiložte osobně ruku do díla a staňte se součástí tohoto historického projektu! Můžete pomoci např. účastí na brigádách, na podpůrných akcích, administrativně či fundraisingem!

Pokud máte zájem, vyplňte prosím formulář zájemce o zapojení do projektu a my se vám ozveme!

4. Dojednejte možného sponzora

Děláte ve velké firmě, která na podobné aktivity (spolu)přispívá? Máte kamarády či příbuzné, kteří mohou pomoci jednou z výše jmenovaných forem?

Zkuste se jich zeptat! A nebo nám dejte kontakt, a my je rádi oslovíme s vámi! ;-)


Projektový tým

  • Tomáš Rajtora - koordinátor projektu, autor návrhu, zástupce vedoucího střediska
  • Kryštof Horn - právní oblast
  • Zdeněk Vávra - grafika
  • Markéta Hubínková - doprovodné akce
  • Tereza Selixová - doprovodné akce
  • Vojtěch Vít - komunikace a fundraising přes Web

Kontaktujte nás!

Tomáš Rajtora (Láza)
Ing. arch. Tomáš Rajtora (Láza)
Zástupce vedoucího střediska,
koordinátor projektu
tomas.rajtora@skaut.cz
+420 604 214 289
Lukáš Pavelka
Lukáš Pavelka
Vedoucí střediska
lukas.pavelka@skaut.cz
+420 775 950 314

 neděle 25. srpna 2019 13:40:27      vojtech-vit