Správa webů střediska

Správa webů našich oddílů a střediska je sice relativně jednoduchá, ale nejde udělat triviální. Tento článek ti pomůže vždy, když si nebudeš vědět rady. Stačí v něm najít, co zrovna potřebuješ.

Rychlý rozcestník

 1. Správa obsahu v administraci stránek
  1. Přihlášení do administrace
  2. Správa stránek
  3. Správa blogových příspěvků
  4. Správa médií
  5. Správa hlavní nabídky
  6. Jak psát hlavní obsah
  7. Co je zvýraznění obsahu
 2. Správa externího obsahu
  1. Správa kalendářů akcí a rezervací
  2. Správa stránek na Facebooku
 3. Kontakty

Typy obsahu

Naše weby se skládají z několika základních typů obsahu, z nichž každý je určen k jinému účelu a jinak se spravuje:

Název typu Popis Příklady obsahu
Stránky Stránky s dlouhodobě žádaným obsahem, ke kterým se dá proklikat z hlavních nabídek. stránky Kontakty, O nás, Vedení, ...
Blogové příspěvky Delší oznámení či články, jejichž obsah má omezenou "životnost". Pozvánky a instrukce k větším akcím, náborové výzvy, zápisy kroniky, ...
Média Jakékoli nahrané soubory. Obrázky, dokumenty, ...
Kalendáře akcí Kalendáře oddílů a střediska na vedení záznamů o akcích. Schůzky, výpravy, ...
Kalendáře rezervací místností Kalendáře rezervací kluboven ve srubu u Marvánku. Rezervace klubovny skautů, skautek, ...
Facebook příspěvky Krátké zprávy zobrazující se na zdi Facebook stránky a na hlavní stránce webu oddílu či střediska. Upozornění na fotky, události, oznámení, výzvy, ...
Facebook fotoalba Alba fotek zobrazující se na Facebook stránce. Fotky z výprav, táborů, ...
Facebook události Události zobrazující se na Facebook stránce. Vhodné zejména pro akce otevřené veřejnosti jako dodatečná forma propagace. Náborové akce, dětské dny, plesy, ...

Správa obsahu v administraci stránek

V této sekci je popsána správa obsahu v administraci našich webů.

Přihlášení do administrace

 1. Založ si účet ve SkautISu (pokud ho už nemáš).
 2. Řekni si vedoucímu svého oddílu/střediska, aby ti ve SkautISu udělil jednu z těchto rolí: Aktivní činovník oddílu/střediska, Aktivní činovník oddílu/střediska (rozšířený) nebo Vedoucí/Administrátor oddílu/střediska (pokud ji už nemáš).
 3. Klikni na odkaz Přihlásit se nahoře vpravo a přihlas se pomocí svého účtu ve SkautISu.
 4. Po přihlášení klikni na jméno tvého účtu nahoře vpravo a vyber možnost "Administrace".

Po přechodu do administrace se ti otevře uvítací stránka a po levé straně budeš mít nabídku zpřístupňující správu obsahu, na který máš oprávnění.

Správa Stránek

Vytvoření stránky V nabídce administrace klikni na Nový->Stránka a vyplň formulář, viz nápověda k formuláři.
Úprava stránky V nabídce administrace klikni na Obsah, dále na Upravit u příslušné stránky, vyplň formulář (viz nápověda k formuláři) a potvrď.
Zobrazení náhledu skryté stránky V nabídce administrace klikni na Obsah a dále na Náhled u příslušné stránky.
Publikování skryté stránky V nabídce administrace klikni na Obsah a dále na Publikovat koncept u příslušné stránky.
Odveřejnění stránky V nabídce administrace klikni na Obsah a dále na Skrýt u příslušné stránky.
Smazání stránky V nabídce administrace klikni na Obsah a dále na Smazat u příslušné stránky.

Správa Blogových příspěvků

Vytvoření blogového příspěvku V nabídce administrace klikni na Blog->Nový příspěvek a vyplň formulář, viz nápověda k formuláři.
Úprava blogového příspěvku V nabídce administrace klikni na Blog, dále na Upravit u příslušného blogového příspěvku, vyplň formulář (viz nápověda k formuláři) a potvrď.
Zobrazení náhledu skrytého blogového příspěvku V nabídce administrace klikni na Blog a dále na Náhled u příslušného blogového příspěvku.
Publikování skrytého blogového příspěvku V nabídce administrace klikni na Blog a dále na Publikovat koncept u příslušného blogového příspěvku.
Odveřejnění blogového příspěvku V nabídce administrace klikni na Blog a dále na Skrýt u příslušného blogového příspěvku.
Smazání blogového příspěvku V nabídce administrace klikni na Blog a dále na Smazat u příslušného blogového příspěvku.

Nápověda k formulářům Stránek a Blogových příspěvků

Titulek Titulek je hlavní název a nadpis obsahu. Měl by obsah vystihovat a přitom být stručný.
Trvalý odkaz Neboli adresa (URL) stránky. Snaž se prosím dodržet konvence z jiných, existujících stránek – např. začít adresu řetězcem pro-skauty/ u stránek, které spadají do nabídky Pro skauty. Používej pouze malá písmena, číslice a pomlčky.
Hlavní obsah Viz Jak psát hlavní obsah.
Použité obrázky v profilech Viz Jak psát hlavní obsah.
Obrázek zvýraznění Vyber obrázek, který má být použit jako upoutávka na daný obsah. Zobrazí se při "zvýraznění" stránky a také jako pozadí nadpisu přímo na stránce. Není povinný, pokud obsah není zvýrazněný, viz Co je zvýraznění obsahu.
Nastavení zvýraznění Zde určíš, zda a jak se má stránka propagovat na úvodní stránce, viz Co je zvýraznění obsahu.
SEO Meta data - Keywords Čárkami oddělená klíčová slova, která vystihují obsah stránky. Prosím, zkopíruj si základ tohoto políčka z jiné, existující stránky, a pouze na začátku uprav/doplň klíčová slova.
SEO Meta data - Description Stručný popis obsahu stránky. Zobrazí se ve vyhledávačích. Snaž se prosím dodržet konvence z jiných, existujících stránek.
Nastavení archivace - Pozdější archivace Nastavením tohoto políčka určíš datum a čas, kdy má být zveřejněný obsah automaticky odveřejněn (skryt). Hodí se např. pro dočasné stránky k táborům a pro hry.
Uložit Tímto tlačítkem obsah uložíš, ale nezveřejníš (zůstane skryt jako koncept).
Publikovat nyní Tímto tlačítkem obsah uložíš a ihned zveřejníš.
Publikovat později Tímto tlačítkem obsah uložíš, ale ten zůstane skryt až do data a času, které nastavíš. Tehdy se automaticky zveřejní.

Správa médií

Vytvoření složky V nabídce administrace klikni na Média, v seznamu složek vyber složku, která má být té nové nadřazená (pokud ale má být kořenová, vyber Nedávné), klikni na tlačítko Vytvořit složku, vyplň název nové složky a potvrď.
Přejmenování složky V nabídce administrace klikni na Média, v seznamu složek vyber složku k přejmenování, klikni na tlačítko Upravit složku, zadej nový název a potvrď tlačítkem Uložit.
Smazání složky V nabídce administrace klikni na Média, v seznamu složek vyber složku ke smazání, klikni na tlačítko Upravit složku, stiskni tlačítko Smazat a potvrď.
Nahrání souborů V nabídce administrace klikni na Média, v seznamu složek vyber složku, kam chceš soubory nahrát, klikni na tlačítko Importovat, klikni na Můj počítač a poté do oblasti vpravo. Otevře se ti dialog, ve kterém vyber jeden nebo více souborů, které chceš nahrát, a potvrď.
Úprava metadat souboru V nabídce administrace klikni na Média, v seznamu složek vyber složku umístění souboru, jehož metadata chceš upravit, pak vyber příslušný soubor, klikni na tlačítko Upravit, vyplň formulář a potvrď.
Smazání souborů V nabídce administrace klikni na Média, v seznamu složek vyber složku umístění souborů, které chceš smazat, pak vyber pravým tlačítkem jeden nebo více souborů, klikni na tlačítko Smazat a potvrď.

Správa hlavní nabídky

Přidání odkazu do hlavní nabídky V nabídce administrace klikni na Navigace, nastav v poli Aktuální nabídka nabídku Hlavni, klikni na tlačítko Přidat u typu položky Položka nabídky Obsah, v otevřeném formuláři stiskni tlačítko Browse a vyber položku obsahu, na kterou chceš odkázat. Potvrď tlačítkem Select. Nakonec zadej text zobrazený v nabídce a ulož tlačítkem Uložit.
Úprava odkazu v hlavní nabídce V nabídce administrace klikni na Navigace, nastav v poli Aktuální nabídka nabídku Hlavni, klikni na Upravit u příslušné položky nabídky, v otevřeném formuláři proveď úpravy (nápověda viz přidání odkazu) a potvrď tlačítkem Uložit.
Smazání odkazu z hlavní nabídky V nabídce administrace klikni na Navigace, nastav v poli Aktuální nabídka nabídku Hlavni a klikni na Smazat u příslušné položky nabídky. Potvrď.
Přerovnání odkazů v hlavní nabídce V nabídce administrace klikni na Navigace, nastav v poli Aktuální nabídka nabídku Hlavni a přesuň položky nabídky podržením kliknutí a tahem myší. Při přesouvání určuješ i umístění odkazu v hierarchii nabídky, a to odsazením zleva. Po skončení změny ulož tlačítkem Uložit vše.

Jak psát hlavní obsah

Pro psaní hlavního obsahu máš několik možností. Můžeš použít syntaxi Markdown, nebo HTML, nebo kombinaci obojího.

Pokud s tvorbou obsahu pro webové stránky začínáš, je lepší, když se seznámíš nejprve s jednodušším Markdown.

Pokud se v tvorbě webů už trochu vyznáš a víš například, co jsou to CSS třídy, tak můžeš použít HTML v kombinaci s CSS třídami šablony Bootstrap 3, na které je design našich webů postaven.

V každém případě klidně kopíruj z již existujících obsahů prvky, které se ti líbí.

Příklad stránky napsané v Markdown

Toto je odstavec hned pod nadpisem stránky. **Toto je tučně zdůrazněný text**. *A toto je text zdůrazněný kurzívou*.

## Toto je nadpis druhé úrovně

Toto je jeden odstavec textu.

Toto je druhý odstavec textu. A v něm je [odkaz][Odkaz1]. Odkaz může být i s tzv. [relativní cestou][Odkaz2]

[Odkaz1]: https://www.example.com "Popis absolutně odkazované stránky"
[Odkaz1]: /pro-skauty/online-nastroje/sprava-webu "Popis relativně odkazované stránky"

### Toto je nadpis třetí úrovně

Toto je třetí odstavec textu.

* Toto je odrážka bodového seznamu
* Toto je odrážka bodového seznamu
 * Toto je odrážka 2. úrovně bodového seznamu
 * Toto je odrážka 2. úrovně bodového seznamu

1. Toto je odrážka číslovaného seznamu
2. Toto je odrážka číslovaného seznamu

A nakonec jeden obrázek pod tímto odstavcem, psaný v HTML a s CSS třídou šablony Bootstrap 3, která zajistí, že se obrázek automaticky přizpůsobí šířce obrazovky.

<img src="/Media/Cesta/Obrazek.jpg" alt="Popis obsahu obrázku" class="img-responsive" />

Vkládání obrázků do hlavního obsahu

Obrázky nahrávané do "médií" mohou mít někdy i několik jednotek MB. Pro uživatele přistupující např. z mobilních telefonů je to velké množství dat, a proto je jejich přímé vložení do hlavního obsahu nevhodné.

Řešením je vložit potřebné obrázky v tzv. "profilech". Profily definují velikost, na kterou se obrázky automaticky zmenší.

Základní profily obrázků
Název Rozměry Použití
Thumbnail max 600x600 px Pro náhledy obrázků v hlavním obsahu, které jsou na celou šířku.
SmallThumbnail max 300x300 px Pro náhledy obrázků v hlavním obsahu, které jsou na půlku šířky a méně.
HD max 1360x1360 px Jako "falešné originály" obrázků. Pojistka pro případy, kdy je originál pro uživatele zbytečně velký.
Portrait max 100x133 px Na fotky vedení.

K vložení obrázků v profilech slouží sekce Použité obrázky v profilech. Postup je následující:

 1. Stiskni tlačítko Vybrat obrázek a vyber obrázek, který chceš vložit do hlavního obsahu.
 2. Vyber profil, který chceš použít.
 3. Klikni na tlačítko Přidat.
 4. U záznamu obrázku v seznamu klikni na tlačítko Zkopírovat URL.
 5. Dle pokynů vlož adresu obrázku v profilu do hlavního obsahu.
 6. Na konci nezapomeň vše uložit.

Je důležité, aby byly všechny (v profilu) použité obrázky v seznamu. Když některý chybí, může se stát, že se návštěvníkovi vůbec nezobrazí, protože jej systém nevygeneruje.

Co je zvýraznění obsahu

Zvýraznění obsahu znamená, že se daný obsah zobrazí na hlavní stránce webu oddílu či střediska, a to ve velkém animovaném poutači, který většina návštěvníků vidí jako první.

Zvýrazněný obsah je v poutači tak dlouho, dokud jej "nevytlačí" jiný zvýrazněný obsah, který je novější nebo připnutý.

Pokud zaškrtneš, že má být obsah zvýrazněný, musíte vyplnit několik dalších políček, která nastavují obsah zmíněného animovaného poutače:

Obrázek zvýraznění Obrázek, který bude použit v poutači na hlavní stránce a jako pozadí nadpisu stránky.
Titulek zvýraznění Titulek obsahu, který bude použit v poutači na hlavní stránce.
Tělo zvýraznění Popis obsahu, který bude použit v poutači na hlavní stránce.
Připnutý Připnutý zvýrazněný obsah zůstane v poutači až do chvíle, kdy toto připnutí sami odškrtnete. Hodí se např. pro udržení zvýraznění náborové stránky nahoře, byť vznikají novější zvýrazněné blogové příspěvky.

Správa externího obsahu

V této sekci je popsána správa obsahu v externích službách, které naše weby používají.

Správa kalendářů akcí a rezervací místností

Naše kalendáře jsou hostovány ve službě Google Calendar. Veškerá správa proto probíhá právě v ní.

 1. Založ si účet ve SkautISu (pokud nemáš).
 2. Založ si účet Google Apps Junáka (pokud nemáš).
 3. Požádej vedoucího svého oddílu nebo správce IS střediska o udělení oprávnění k úpravám kalendáře tvého oddílu a případně střediska.
 4. Jdi na https://calendar.google.com/ a přihlas se pod svým účtem Google Apps Junáka.
 5. Nyní můžeš spravovat zpřístupněné kalendáře. V případě potřeby použij nápovědu Google Calendar.

Rezervace kluboven

Každá klubovna má svůj kalendář rezervací. Události v tomto kalendáři značí, že daná místnost je v příslušném termínu zarezervovaná.

S kalendáři rezervací se pracuje jinak než s kalendáři akcí. Nemůžeš v nich vytvořit události přímo – místo toho je "pozveš" na události, které vytvořš v jednom z kalendářů akcí. Rezervace (vytvoření události v kalendáři rezervací) pak proběhne zcela automaticky.

V současnosti máme tyto kalendáře rezervací:

 • Klubovna světlušek a vlčat, srub u Marvánku, středisko Lípa Říčany
 • Klubovna skautů, srub u Marvánku, středisko Lípa Říčany
 • Klubovna skautek, srub u Marvánku, středisko Lípa Říčany
 • Klubovna ve sklepě, srub u Marvánku, středisko Lípa Říčany
Vytvoření akce s rezervací kluboven V Google kalendáři klikni na den/hodinu, kdy se má akce konat. V otevřeném okénku zadej název akce a vyber správný Kalendář akcí podle toho, která jednotka (oddíl/středisko) akci organizuje. Neukládej, místo toho klikni na Upravit událost. V otevřeném formuláři doplň podrobnosti a napravo ve sloupci Přidat hosty napiš do pole Zadat e-mailové adresy postupně názvy kluboven, které chceš zarezervovat. Každou přidej tlačítkem Přidat a nakonec vše ulož.

Upozornění: Občas se stane, že se rezervace bezdůvodně odmítne. V tom případě odeber příslušnou klubovnu ze seznamu hostů, ulož, obnov stránku prohlížeče ([F5]) a pak klubovnu znovu mezi hosty přidej.

Správa stránek na Facebooku

 1. Založ si účet na Facebooku (pokud nemáš).
 2. Požádej vedoucího svého oddílu nebo správce IS střediska o udělení oprávnění ke správě Facebook stránky tvého oddílu a případně střediska.
 3. Jdi na Facebook stránku svého oddílu či střediska.
 4. Zde můžeš spravovat zeď, události a fotoalba oddílu/střediska. V případě potřeby použij nápovědu Facebooku.
Přidání upozornění na článek na našich webových stránkách na Facebook Otevři článek na našich stránkách, klikni do pole adresy (v prohlížeči nahoře vlevo) a adresu zkopíruj (vyber celý text a pak [CTRL]+[C]). Otevři stránku oddílu/střediska na Facebooku a do pole přidání příspěvku adresu vlož ([CTRL]+[V]). Počkej, až se načte náhled a poté můžeš adresu smazat a napsat místo ní nějaký komentář.

Kontakty

Vojta Vít
Vojta Vít
Správce informačních systémů střediska
admin@skaut-ricany.cz
+420 776 368 387

 středa 4. září 2013 0:27:05      admin