Historie střediska

Říčanský Skauting má spletitou historii sahající do roku 1939. Skautská výchova a ideály byly od počátku v konfliktu s totalitními režimy, a ty se je proto snažily v celém Česku, tedy i v Říčanech, systematicky utlačovat. Důsledkem bylo několikeré přerušení oficiální činnosti, vždy v souvislosti s příchodem nesvobodné vlády, až do příznivějších dob, kdy mohla být organizace opět obnovena:

28. července 1926 První skautská organizace zapsána do spolkové knihy obecního úřadu Říčany.
1939 Vznik střediska Junáka v Říčanech pod vedením Jiřího Froše.
1940 Rozpuštění českých skautských organizací vládou nacistické okupace.
1945 První obnova skautingu v Říčanech, po konci 2. světové války, za vydatné pomoci Jiřího Alexandra.
1950 Rozpuštění českých skautských organizací vládou komunistického režimu.
1968 Druhá obnova skautingu v Říčanech, po reformách Pražského jara.
1968–1970 Stavba skautského srubu v Říčanech vlastními silami tehdejších říčanských skautů.
1969 Rozpuštění skautingu v Čechách v důsledku Husákovy normalizace.
1990 Třetí obnova skautingu v Říčanech, po Sametové revoluci, pod vedením Jaroslava Rajtory a Mirka Veselého.

V době komunistické totality říčanští skauti nikdy neukončili svou činnost vycházející z poslání skautingu – vychovávat mládež. Skautští vedoucí totiž přešli do pionýrských skupin, jejichž činnost pak ovlivňovali, a do turistického odboru mladých TJ Sokola Radošovice.

 čtvrtek 22. srpna 2013 14:29:51      admin