Vedení střediska

Střediskový sněm

Nejvyšším orgánem střediska je střediskový sněm. Schází se přibližně jednou za tři roky a jeho delegáty jsou všichni členové střediska starší 18 let vykonávají nějakou funkci v rámci Junáka – českého skauta, z. s. Sněm volí vedoucího střediska, jeho zástupce, volené členy střediskové rady a revizní komisi.

Středisková rada

Nejvyšším orgánem střediska mezi střediskovými sněmy je středisková rada.

Střediskovou radu tvoří:

  • vedoucí střediska a jeho zástupci (statutární orgán střediska),
  • vedoucí oddílů (v nepřítomnosti případně zastoupení svými zástupci),
  • sněmem zvolení členové střediskové rady.

Statutární orgán

Tomáš Rajtora (Láza) Tomáš Rajtora (Láza)
Vedoucí střediska
Lukáš Pavelka Lukáš Pavelka
Zástupce vedoucího střediska

Kontakty na vedení střediska najdete na stránce kontaktů.

Vedoucí oddílů

Anna Vařeková (Barbie) Anna Vařeková (Barbie)
Vedoucí 1. oddílu Diversity
Alžběta Müllerová (Myška) Alžběta Müllerová (Myška)
Vedoucí 2. oddílu Dálava
Lukáš Pavelka Lukáš Pavelka
Vedoucí 3. smečky vlčat Bobři
Rudolf Semanský (Paštim) Rudolf Semanský (Paštim)
Vedoucí 4. oddílu Jeleni
Zuzana Gašparínová (Vosa) Zuzana Gašparínová (Vosa)
Vedoucí 5. roje světlušek
Jiří Zavadil (Zavčin)
Vedoucí 6. klubu oldskautů

Kontakty na vedoucí oddílů najdete na stránkách oddílů.

Volení členové střediskové rady

Markéta Hubínková Markéta Hubínková
Mirko Veselý (Balů)

Revizní komise

Revizní komise střediska dohlíží nad činností střediska tak, aby byla v souladu s jeho statutem, zákony a vnitřními předpisy Junáka. Komise je zcela nezávislá na střediskové radě.

Pavel Hofta (Páter)
Předseda revizní komise střediska
Adam Vít (Áda) Adam Vít (Áda)
Člen revizní komise střediska
Martin Plajner (Hupík) Martin Plajner (Hupík)
Člen revizní komise střediska

Ostatní činovníci

Zuzana Gašparínová (Vosa) Zuzana Gašparínová (Vosa)
Hospodářka střediska
Jana Rajtorová Jana Rajtorová
Mediální zpravodajka střediska,
Výchovná zpravodajka dívčího kmene
Vojtěch Vít Vojtěch Vít
Pověřená osoba STS střediska,
Výchovný zpravodaj chlapeckého kmene

 čtvrtek 22. srpna 2013 14:19:24      admin