Vedení střediska

Střediskový sněm

Nejvyšším orgánem střediska je střediskový sněm. Schází se přibližně jednou za tři roky a jeho delegáty jsou všichni členové střediska starší 18 let vykonávají nějakou funkci v rámci Junáka – českého skauta, z. s. Sněm volí vedoucího střediska, jeho zástupce, volené členy střediskové rady a revizní komisi.

Středisková rada

Nejvyšším orgánem střediska mezi střediskovými sněmy je středisková rada.

Střediskovou radu tvoří:

  • vedoucí střediska a jeho zástupci (statutární orgán střediska),
  • vedoucí oddílů (v nepřítomnosti případně zastoupení svými zástupci),
  • sněmem zvolení členové střediskové rady.

Statutární orgán

Lukáš Pavelka Lukáš Pavelka
Vedoucí střediska
Tomáš Rajtora (Láza) Tomáš Rajtora (Láza)
Zástupce vedoucího střediska

Kontakty na vedení střediska najdete na stránce kontaktů.

 čtvrtek 22. srpna 2013 14:19:24      admin