Říčanští skauti na Jamboree v USA

Světové skautské Jamboree proběhlo letos v Západní Virginii v USA za spolupráce skautských organizací USA, Mexika a Kanady. Z říčanského střediska Lípa Říčany se na akci vydalo celkem 10 reprezentantů, 3 z nás jako vedoucí v mezinárodním servis týmu a ostatních 7 jako účastníci.

I přesto, že se akce konala až letos v létě, přípravy na ni z naší strany započaly již přibližně dva roky dopředu. Konala se různá setkání jednotlivých jamoddílů, tedy skupin, které na akci a před ní fungovaly společně, také bylo uspořádáno jedno celokontingentní setkání všech, kteří se na akci rozhodli jet. Naši skauti byli zařazeni do jamoddílu z Prahy, případně jejího okolí, který byl pojmenován po Otakaru Randákovi. Všechny jamoddíly totiž nesly jména historických osobností skautingu, motto české výpravy bylo “unbreakable” a reprezentovali jsme tak nezlomnost české tradice Junáka i přes jeho mnohé zákazy.

Vedoucí již přibližně od poloviny července připravovali vše na příjezd mladších účastníků přímo v rozlehlém Summit Bechtel Reserve, kde se celé setkání později odehrávalo. Všichni říčanští se setkali na místě 22. července, kdy bylo Jamboree oficiálně zahájeno na ohromném ceremoniálu, kde bylo také poprvé opravdu vidět jaké to je, když se na jednom místě setká 40 000 skautů z celého světa.

Následujících 11 dní se odehrálo v závratné rychlosti. Účastníci měli možnost podílet se na různorodém programu celou dobu, na příklad si mohli vyzkoušet rafting, lezení na stěně, střelbu na terč z luku i zbraně, jízdu na zipline a spoustu dalšího. Kromě dobrodružného programu bylo také na tábořišti mnoho programu kulturního. Oblíbené byly třeba stany různých náboženství, kde se skauti mohli dozvědět základní informace o všech od křesťanství po hinduismus, dalším zajímavým místem byl tzv. World Point Center, kde měla každá země svůj vlastní stánek, ve kterém se mohla prezentovat. Češi tak mohli ukázat své podsadové stany a pomocí virtuální reality přiblížit ostatním jaké to je být na českém skautském táboře.

Kromě oficiálního programu má však Jamboree neskutečně silnou atmosféru. Každý den se člověk seznámí s dalšími skauty z různých zemí, kontinentů a kultur, poznává tak zvyky jiných zemí, učí se novým jazykům a neuzavírá se před vším, co se mu na první pohled může zdát cizí. Jamoddíl, ve kterém byli účastníci z Říčan, měl stany vedle jamoddílů z Thajska, Hong Kongu a USA, díky společným večeřím a programu tak navázali přátelství, která s trochou snahy a štěstí vydrží až do dalšího Jamboree za 4 roky. Třeba se do té doby někteří z nich naučí vyslovovat správně jméno našeho města se záhadným písmenem Ř. I přes to, že 2. srpna bylo Jamboree zakončeno dalším ceremoniálem za přítomnosti všech účastníků i vedoucích, naše skautské dobrodružství ještě zdaleka nebylo u konce, čekal nás totiž post event s českým kontingentem, během kterého jsme procestovali Washington DC, Philadelphii a New York City. Zpátky do České republiky se většina výpravy, která již neměla další plány za oceánem, vydala 7. srpna.

Zhodnotit akci tak velkolepou jako je světové skautské Jamboree je dle mého názoru prakticky nemožné. Dostalo se nám ohromné příležitosti, kterou jsme využili jednoznačně naplno, a tomu vděčím z nemalé části nejen Junáku, ale také městu Říčany za jeho finanční podporu, díky které byla tato akce dostupná hned deseti říčanským skautům. Pevně věřím, že se tato investice do nás vyplatí a vzpomínky, zážitky a zkušenosti z léta s námi zůstanou navždy.

Za říčanskou výpravu Bára Šedinová

Téma: Zprávy z akcí