Roverská výprava na Kokořín

Zamýšleli jste se někdy nad tím, co se stane se skauty, když odrostou? Při středisku Lípa Říčany je aktivní roverský kmen s názvem Diversity, který pořádá akce právě pro nás. Většina z nás se podílí na chodu všech ostatních oddílů střediska a můžete nás potkat na schůzkách mladších věkových kategorií. I z toho důvodu nemáme stanovené schůzky na konkrétní den měsíce. O to častěji se však vydáváme do přírody a setkáváme se nejen v klubovně minimálně jednou do měsíce.

Během prázdnin jsme stihli dobrodružný výšlap na Kokořín s intenzivním poznáním Kokořínska při překonávání neočekávaného potoka, který stál (ne na příliš dlouho) mezi námi a skálou, přes kterou jsme plánovali pokračovat. Ještě před začátkem letních táborů jsme v komorním počtu navštívili naše oblíbené nečínské tábořiště a lom v Hříměždicích, po odstartování tábora 8. oddílu jsme jeli navštívit naše nejčerstvější členy do Dublin. Do konce prázdnin jsme stihli ještě společné grilování a výlet za kulturou jsme strávili v kině. Poslední akcí prázdnin se stal výšlap “Zpátky do školy”, kdy jsme zabalili batohy a vyrazili pěšky ze Říčan do Prahy. Po dlouhém, 30 km dlouhém putování pražskou přírodou, jsme dorazili na Náplavku, kde jsme se připojili k roverům z Prahy a okolí při oslavách nového školního roku “Vyplutí”. Naše poslední cesta obsahovala i zacházku na místo keltského hradiště a neplánované terény, o to intenzivnější zážitky si z ní však odnášíme.

Za roverský kmen Diverity zapsala Anna Vařeková, ilustrační fotografii z výpravy na Kokořín pořídila Anna Kočka Kaiserová


Téma: Zprávy z akcí