Velikonoční výprava skautek

Týden před Velikonocemi 18.-20.3. se skautky vydaly na letošní první jarní výpravu do Libčice nad Vltavou. Hned po příjezdu se z těchto 24 skautek stalo 24 odvážných elfů hledají-cích ztracený poklad.

Druhý den vstali elfové brzy ráno a přívozem dopluli do Máslovic, kde se zastavili v Muzeu másla, jediném ve střední Evropě. Většinu exponátů jsme si mohli dokonce prakticky vyzkou-šet.

Elfové se rozdělili na dva rody a po stanovištích došli až do Kralup a zpátky do Libčice.

Zmožené skautky sotva skočily do spacáků a už vstávaly na noční hru. Všechny statečně pro-šly uličkou hrůzy a získaly poslední díl mapy.

V neděli ráno jsme si nejdřív pochutnaly na jogurtu s ovocem, pak jsme si zabalily a uklidily klubovnu. Už nám zbývalo jen najít poklad - ten nám po provedení komplikovaného rituálu předaly elfské stařeny.

Po obědě jsme dorazily do Říčan, natěšené na další výpravu.

Lenka Slámová, Sojka

Téma: Zprávy z akcí