Skautské posvícení

V sobotu 7. listopadu od 14 hodin se bude konat každoroční skautské posvícení. Již tradičně se můžete těšit na hry, hodování a příjemnou atmosféru. Letos nás navíc čeká promítání fotek a povídání o Japonském Jamboree, kterého se v létě zúčastnily čtyři naše skautky (jako ochutnávku si můžete přečíst článek Vydry, který vyšel v Kurýru).

Rodiče jsou zváni!

Také proběhne velké rozdávání oblečení zapomenutého v klubovně, prosíme proto rodiče, kteří se nezúčastní celého posvícení, aby se alespoň přišli podívat, zda jim něco neschází.


Kdy: sobota 7.11.2014

Sraz: v 14:00 u klubovny

Konec: v 17:00 tamtéž

S sebou: kroj nebo oddílové tričko s šátkem (kdo nemá, alespoň žluté tričko), hrníček, něco dobrého na zub (bábovku, koláč - aby bylo co hodovat) a dobrou náladu

Téma: Pozvánky