Rezervace srubu u Marvánku

V kalendáři jsou zobrazeny rezervace celkem čtyř místností srubu u Marvánku, jež můžete rozlišit podle přidělené barvy:

   Klubovna světlušek a vlčat iCal
   Klubovna skautů iCal
   Klubovna skautek iCal
   Klubovna ve sklepě iCal